top of page

חיים בשלום עם הבירוקרטיה

מע''מ - מס ערך מוסף

מה הוא מע''מ? מתי משלמים מע''מ?

ומי מחוייב בתשלום מע''מ?

מע"מ הוא מס שמוטל על עסקאות בישראל, ועל מתן שירותים ומוצרים. 

עוסקים מורשים מחויבים בתשלום מע"מ קבוע, בשיעור של 17% על השירותים שנתנו או המוצרים שמכרו.

המע"מ משולם למס הכנסה, ע"י העוסק המורשה, פעם בחודשיים.

עוסק מורשה יכול גם להזדכות על ההוצאות שלו (כאשר חלקם ייקבלו החזרי מע"מ 100% וחלקם בשיעורים נמוכים יותר, בהתאם לרשימה המופיעה כאן) ולכן, יש לאסוף את הקבלות על מנת למלא את הדוח הדו חודשי. אין צורך לשלוח למע"מ את הקבלות עצמם, אך יש לשמור אותן 7 שנים אחורה למקרה של ביקורות.

אז שימו לב, אם אתם עוסק מורשה עליכם לגבות על כל שירות שלכם מע"מ בגובה של 17% אותו תשלמו בחודש העוקב להגשת הדו"ח,  לאחר שהסכום קוזז מההוצאות אותם הגשתם למע"מ.

**אנחנו לא רואה חשבון! ולא יועץ מס!**

לפני קבלת החלטה או ביצוע פעולות יש להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס מוסמך

bottom of page