top of page

כאן מתכננים קדימה

תכנון קדימה לעצמאים

חלק גדול מחייו של ארגון הוא התכנון קדימה, הראייה האסטרטגית, לאן הוא הולך ולאיזה כיוון.

גם לעסק עצמאי חשוב מאוד לראות את האופק ולתכנן קדימה. אז בואו נדבר על ניהול העסק שלנו בפועל, מאיפה מתחילים ואיך ממשיכים לשמור על רמת ניהול קבועה ויציבה ועל השיווק שלנו כדי שיגיע לכל הלקוחות שלנו.

ניהול זמן

ניהול זמן הוא קודם כל ההבנה של מה צריך לעשות ואיך כל אחד מאיתנו עובד.

בואו ננסה להבין אין עושים את זה

ניהול זמן

תכנון קדימה

אסטרטגיה

מאיפה מתחילים לתכנן קדימה כשמקימים עסק חדש? איזה שאלות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו.

ואיך זה מתכנס לתכנית עבודה שנתית?

תכנון לעסק חדש
bottom of page