top of page
logo.png

איתך בכל רגע של עצמאות

האתר שלנו הוא מורה דרך לעצמאי המתחיל וגם לזה שכבר כמה שנים בעסק. הוא חולק את האתגרים והחוויות, הטיפים וחיי החברה העצמאיים. אנחנו סופר חברתיות ותמיד שמחות לשתף ולשמוע מה יש לכם לספר.

מאמרים חדשים באתר

לקוחות

Blowing Confetti

מה היא קהילת לקוחות, איך יוצרים קהילת לקוחות?

ומה אסור לשכוח לגבי קהילת הלקוחות שלנו?

ניהול זמן

מה לא אמרו על ניהול זמן? אבנים גדולות וקטנות, דחוף ובהול ועוד מלא מילים כדוגמת אלו.

ניהול זמן הוא קודם כל ההבנה של מה צריך לעשות ואיך כל אחד מאיתנו עובד.

בואו ננסה להבין אין עושים את זה

הצהרת הון לעצמאי

הצהרת הון היא תמונת ראי מדויקת למצב ההון של בעלת התיק במס הכנסה לנקודת זמן מסוימת; מטרתה לסייע לפקידי השומה לגלות הכנסות נוספות, שאינן מדווחות בדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה.

מי נדרש להגיש הצהרת הון? איך עושים את זה?

bottom of page