top of page

חיים בשלום עם הבירוקרטיה

ביטוח לאומי

האם עצמאים משלמים ביטוח לאומי ודמי בריאות?

עצמאיים מחויבים בתשלומי ביטוח לאומי חודשיים (הכוללים בתוכם את תשלומי דמי הבריאות).

התשלום הנו בגדר חובה!

התשלום לביטוח לאומי מאפשר לנו כעצמאיים לקבל זכאות לגמלאות וכמו כן, במידה ונאבד את היכולת לעבוד נהיה זכאים לפיצוי (בהתאם לתנאים השונים וההגבלות).

כאן תוכלו למצוא מידע שימושי בנושא:

מי מוגדר כעובד עצמאי על פי ביטוח לאומי

ביטוח לאומי- כיצד נרשמים

שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי 

למידע נוסף אודות התשלום ניתן לפנות לסניף הביטוח הלאומי או לפנות למוקד הארצי בטלפון *6050.

**אנחנו לא רואה חשבון! ולא יועץ מס!**

לפני קבלת החלטה או ביצוע פעולות יש להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס מוסמך

bottom of page